Biolight

Biolight - Ljuset som påskyndar läkning

Biolight® är en modern medicinteknisk behandlingsmetod som med hjälp av monokromatiskt ljus påskyndar kroppens egna läkningsprocesser, både hos människor och djur.

För behandlingen används en smidig och enkel handenhet. Ljuset ökar blodgenomströmningen, syreupptagningen i det skadade området ökar i aktivitet och läkningen går snabbare.

Metoden är kliniskt dokumenterad.

http://www.biolight.se/biolight-animal/

Westyarn Hillside kommer att erbjuda behandlingar på främst häst.För tidsbeställning och prisförfrågan kontakta oss på westyarnhillside@live.se

Kommentera