Ledarhunden

VÄGEN TILL ATT BLI LEDARHUND

En ledarhund fyller en stor funktion för synskadade. Men hur lär sig en hund allt den behöver kunna?

Vanligaste rasen bland ledarhundar är Labrador och Schäfer. Det är i de raserna man procentuellt hittar flest lämpliga individer. Man vill ha en social, samarbetsvillig och arbetsvillig hund. Hos Schäfern är det svårare att hitta lämpliga ämnen då dessa ligger högre i aktivitet och stress. Valpen sätts vid åtta veckors ålder ut till en fodervärd där han skall socialiseras under ett och ett halvt år.

Måste genomgå tester
När hunden är cirka arton månader kallas den till test. Är det en hane så är han redan kastrerad. Tiken kastreras först en till två månader innan hon går i tjänst. Visar sig hunden lämplig görs en s.k. arbetstest under cirka tre till fyra veckor där man prövar hunden i olika typer av miljöer.

Efter detta bör man som dressör ha någorlunda klart för sig lämpligheten till just ledarhundsdressyr. Dressyren tar ca sex till åtta månader och avslutas med ett slutprov där en fast prövningsordning följs som är fastställd av SRF (Synskadades Riksförbund).

Förarens behov styr
Efter slutprovet börjar tilldelningen där man letar efter en lämplig förare för just den här hunden. Allt handlar om vad föraren har för behov. Alla förare har olika förutsättningar och olika levnadsförhållanden som hunden skall passa in i.

När tilldelningen är gjord och man satt rätt hund på rätt förare kallas dessa förare till en grundkurs på Hundskolan som pågår i tio dagar. Där trimmas hund och förare samman under instruktion av en instruktör (som oftast också är hundens dressör).

Tränar hemma
Efter tio dagar på skolan åker man hem och gör en samträning på hemorten för att visa hunden var den skall jobba. När ekipaget jobbat tillsammans i sex månader kallas de in på en grundkurs 2 där man ”går igenom” hund och förare, friskar upp minnet.

Efter ytterligare ett år kommer grundkurs 3 som är lite mer individuell. Man bearbetar mer specifika problem hos den enskilda. Sedan är den totala utbildningen ”klar”.

Ledarhunden i arbete
Ledarhunden skall leda sin förare förbi höjd, mark och väjningshinder. Han jobbar alltid på vänster sida av vägen och skall också klara av att ”hålla ”sin förare vid kanten. Han skall stanna vid övergångställen. Markera alla korsande gator m.m. Alla trappor markeras med att hunden sätter tassarna på första trappsteget.

Får inte tappa koncentrationen
Ledarhunden får inte låta sig störas av något när den arbetar. Den måste alltid vara koncentrerad på miljön. Ett av de svåraste hindret för ledarhunden är människor i rörelse. Alla oväntade rörelser som plötsligt avstannar eller byter riktning, folk som går ur och i butiker.

Ett annat problem är människor som tar kontakt. Dels rent fysiskt men också genom att tilltala hunden. En ledarhund som tappar koncentrationen på sitt jobb kan i ett svagt ögonblick fatta fel beslut vilket i sin tur kanske leder föraren in i stora problem. Totalt finns ca 80 kommandon som hunden skall kunna.

Ledarhundsförarens arbete
Att få en ledarhund är inte så enkelt som det verkar utan det ligger det mycket jobb bakom. Kraven på föraren är höga för att ekipaget skall fungera. Föraren måste vara välorienterad och veta vart han är på väg. Det är föraren som talar om vilken väg som gäller och måste vara koncentrerad och hela tiden läsa av och följa sin hund när den väjer för hinder.

Och precis som alla andra hundar måste även ledarhunden tillrättavisas ibland. En hund är en hund trots allt.

Livet utanför selen
I hemmet lever ledarhunden som vilken hund som helst. men när han är lös bär han en s.k. rastklocka för att föraren skall veta var hunden är och också veta när hunden sprungit lite för långt bort.

Alla som är synskadade har rätt att söka ledarhund men sen avgör graden av synskada om man får hund.

Prova på hund
När det konstaterats att man kan få hund får man komma på en informationskurs under tre till fyra dagar. Där får man veta vad det innebär och även prova på att gå med hund. Samtidigt görs en bedömning av den synskadade så att SRF skall kunna hitta rätt typ av hund till rätt person.

Bestämmer man sig för att ledarhund är ett bra hjälpmedel börjar SRF söka rätt hund och när den plockats ut kallas man till grundkurs 1 där man börjar utbildningen med sin hund.

Tala om ifall du själv har hund
SRF har ett antal ledarhundsdressörer som tar fram ca 40-50 hundar/år lite beroende på efterfrågan.

Kommer du med hund så är det uppskatta att du talar om det för då vet föraren varför hans hund plötsligt blir påverkad. Vill du ta kontakt så gör det men kom ihåg att aldrig röra eller tilltala hunden. Ställ dig gärna framför föraren när ni pratar så ekipaget slipper ändra riktning.

Text: Marie Asplund S.S.E.D

Kommentarer inaktiverade.